Archiveren, digitaliseren, inventariseren, bewerken

Digitale postkamer

Het digitale werken heeft tot gevolg dat u wellicht ook de binnenkomende (veelal) fysieke post in het digitale netwerk wilt opnemen. Het digitaliseren van deze poststroom kunt u gemakkelijk door Vada laten verzorgen.

Door onze intelligente scansoftware wordt de gewenste metadata automatisch van uw post afgehaald waarna wij het op verschillende manieren beschikbaar kunnen stellen.

Wij kunnen uw post digitaal beschikbaar stellen voordat u het normaalgesproken fysiek op uw bureau zou hebben liggen. De verschillende stappen van het ophalen/openen van de post tot aan de fysieke aflevering bij de geadresseerde zijn hierdoor allemaal overbodig geworden.

U spaart dus niet alleen tijd uit maar ook uw personeelskosten kunnen hierdoor worden gereduceerd.

Onze service

Opslag & Beheer

VADA biedt verschillende opslagmogelijkheden voor zowel dynamisch archief dat regelmatig wordt geraadpleegd als voor (semi-)statisch archief. Ook voor historische documenten en archieven met lange bewaartermijnen (langer dan twintig jaar) heeft VADA de perfecte oplossing.

Archiefbewaarplaats

Een Archiefbewaarplaats is bestemd voor de opslag van archief dat blijvend bewaard moet blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan historisch archief van gemeenten, dat tot het cultureel erfgoed van ons land behoort. Zoals u zult begrijpen moet een archiefplaats voldoen aan de hoogste wettelijke eisen. VADA Archieven neemt deze taak zeer serieus. In onze archiefbewaarplaats zijn uw documenten dan ook beschermd tegen alle invloeden van buitenaf. Onder meer de temperatuur en het vocht worden accuraat geregeld en de toetredende lucht wordt gezuiverd van temperatuur- en luchtvochtigheidverschillen.

Digitaliseren

Met een eigen scanafdeling zijn wij in staat om uw fysieke documenten zeer snel digitaal beschikbaar te stellen. Dit wordt ook wel scanning on demand genoemd. En ook voor het digitaliseren van grote hoeveelheden documenten kunt u bij ons terecht.

Archiefdozen

Wanneer u uw archief goed wilt bewaren, zult u gebruik moeten maken van (zuurvrije) archiefdozen. Bij VADA kunt u terecht voor archiefdozen voor zowel vernietigbare als historische archieven. De dozen zijn allen zeer gebruiksvriendelijk en zijn daarnaast honderd procent recyclebaar. Uiteraard worden deze dozen ook gebruikt wanneer u besluit uw archief naar onze archiefbewaarplaats over te brengen.

Menu
Home