Archiveren, digitaliseren, inventariseren, bewerken

Projectmatig digitaliseren

Indien u te maken heeft met dynamische archieven is het wellicht aan te raden om dit dynamische archief digitaal te maken. De kosten voor het digitaliseren wegen op tegen de besparing en de gemakken die het digitale archief oplevert.

Denk hierbij aan de kortere en minder bewerkelijke raadpleegprocedure, hierdoor kunt u ook uw werk sneller afmaken of uw klanten bedienen. Medewerkers kunnen namelijk zelf en direct hun archief uit een document management systeem halen.

Bij een fysiek archief ligt de verantwoordelijkheid voor het terughalen van een document vaak bij een secretaresse/andere medewerker. Om documenten te digitaliseren worden de volgende stappen doorlopen;

  • Opschonen / scanklaar maken
  • Het verwijderen van nietjes, paperclips etc.
  • Scannen van de documenten
  • Controle van gescande documenten
  • Indexeren van gescande dossiers
  • Invoeren van gescande dossiers in DMS/ERP etc.

Vada heeft zowel de professionele scanfaciliteiten als de benodigde ICT kennis om uw dynamische archief accuraat te kunnen digitaliseren en beschikbaar te maken.

Onze service

Opslag & Beheer

VADA biedt verschillende opslagmogelijkheden voor zowel dynamisch archief dat regelmatig wordt geraadpleegd als voor (semi-)statisch archief. Ook voor historische documenten en archieven met lange bewaartermijnen (langer dan twintig jaar) heeft VADA de perfecte oplossing.

Archiefbewaarplaats

Een Archiefbewaarplaats is bestemd voor de opslag van archief dat blijvend bewaard moet blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan historisch archief van gemeenten, dat tot het cultureel erfgoed van ons land behoort. Zoals u zult begrijpen moet een archiefplaats voldoen aan de hoogste wettelijke eisen. VADA Archieven neemt deze taak zeer serieus. In onze archiefbewaarplaats zijn uw documenten dan ook beschermd tegen alle invloeden van buitenaf. Onder meer de temperatuur en het vocht worden accuraat geregeld en de toetredende lucht wordt gezuiverd van temperatuur- en luchtvochtigheidverschillen.

Digitaliseren

Met een eigen scanafdeling zijn wij in staat om uw fysieke documenten zeer snel digitaal beschikbaar te stellen. Dit wordt ook wel scanning on demand genoemd. En ook voor het digitaliseren van grote hoeveelheden documenten kunt u bij ons terecht.

Archiefdozen

Wanneer u uw archief goed wilt bewaren, zult u gebruik moeten maken van (zuurvrije) archiefdozen. Bij VADA kunt u terecht voor archiefdozen voor zowel vernietigbare als historische archieven. De dozen zijn allen zeer gebruiksvriendelijk en zijn daarnaast honderd procent recyclebaar. Uiteraard worden deze dozen ook gebruikt wanneer u besluit uw archief naar onze archiefbewaarplaats over te brengen.

Menu
Home